Javascript in content editor webpart

Binnen SharePoint bestaat er een Content editor webpart. Via dit webpart kan iedere HTML code op de pagina worden gezet.
Het is hiermee dus ook mogelijk om javascipt op de pagina te plaatsen.

Maar bij het bewerken wordt deze javascript ook uitgevoerd, waardoor de HTML code die je hebt ingevoerd weer veranderd. Om toch javascipt te kunnen gebruiken kan opgevraagd worden of de pagina in edit mode staat.

Dat kan bijvoorbeeld zo:

<script type="text/javascript">
var inDesignMode = document.forms[MSOWebPartPageFormName].MSOLayout_InDesignMode.value;
if (inDesignMode != "1")
{
document.write('Hallo wereld!!');
}
</script>