Grote lijsten binnen SharePoint

Grote lijsten van meer dan 2000 items kunnen performance problemen opleveren. Hier een aantal tips om deze problemen te voorkomen.

Lijsten

Het eerste om naar te kijken is natuurlijk of de lijst met meer dan 2000 items niet logisch opgesplitst kan worden. Lukt dat niet lees dan hieronder verder.

Subfolders

Maak subfolders aan waarbij de subfolders maximaal 2000 items bevatten. Dit zorgt er voor dat er maximaal 2000 items per keer worden opgehaald en dat er geen performance problemen ontstaan.

Views

Maak views aan met een groepering op het eerste nivo van maximaal 2000 items. Dit werkt in principe hetzelfde als folders. Zorg er bij deze groepering wel voor dat er een index is gezet op het veld waarop gegroepeerd is.

Index

Het is belangrijk om te weten dat het niet meer mogelijk is om een index toe te voegen zodra er meer dan 2000 items in een lijst staan. De reden hiervan is dat alle items in de lijst opnieuw geëvalueerd moeten worden en aan de index toegevoegd moeten worden.

Zorg er dus voor dat je direct op de juiste velden een index hebt gelegd. Zet overigens ook niet op alle velden een index, het opslaan van lijstitems duurt dan namelijk langer.

Zie ook

Zie ook de uitleg van Microsoft over grote lijsten:
http://office.microsoft.com/nl-nl/windows-sharepoint-services-help/lijsten-en-bibliotheken-met-veel-items-beheren-HA010173667.aspx